Auto°i Krantz Liliana 
Titul Zamek w Uniejowie 
Informace  
Vydal  Pa˝stwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mýsto / rok Warszawa Pozna˝ - 1980
ISBN ISBN 8301020911