Autoøi Paszkiewicz Borys 
Titul Skarb z ogrodu klasztornego w Lubi±¿u 
Informace  
Vydal  Zamek Królewski - Arx Regia 
Mìsto / rok Warszawa - 1993
ISBN ISBN 83-7022-039-8