Autoøi Koziñska Bogdana, Nekanda-Trepka Janusz, Poklewski-Kozie³³ Tadeusz 
Titul Zamek w Ko¼minie 
Informace Cz. 2 - ¬ród³a, Acta Archeologica Lodziensia nr 39 
Vydal  £ódzkie Towarzystwo Naukowe 
Mìsto / rok £ód¼ - 1995
ISBN ISBN 83-85879-32-3