Autoĝi Kurzħtkowski Mieczys³aw, Żurawski Jerzy 
Titul Zamek w Janowcu nad Wis³ħ: historia, konserwacja, zagospodarowanie 
Informace  
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mìsto / rok Warszawa - 1995
ISBN ISBN 83-902793-3-9