Autoři Horwat Jerzy 
Titul Jeszcze raz o zamku w Bytomiu 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XIII 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1998
ISBN ISSN 0860-0937