Autoři Bergman Eleonora 
Titul Gliwickie mury obronne - analiza przekształceń i możliwo¶ci ekspozycki 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937