Autoři Radzewicz-Winnicki Jacek 
Titul ¦redniowieczne mury obronne wokół Starego Miasta w Gliwicach - badania architektoniczne i wnioski konserwatorskie 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom V 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1989
ISBN ISSN 0860-0937