Autoři Horwat Jerzy 
Titul O Koziegłowach inaczej 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom VI 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1992
ISBN ISSN 0860-0937