Autoři Tarasiński Arkadiusz, Nocuń Przemysław 
Titul Badania archeologiczno-architektoniczne zamku w Kamieńcu, województwo śląskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001-2002 
Vydal  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach 
Město / rok Katowice - 2004
ISBN ISBN 83-85871-33-0