Autoři Ku¶ Wiesław 
Titul Sprawozdanie z badań archeologicznych ¶redniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Město / rok Katowice - 1998
ISBN ISBN 83-85871-12-8