Autoři Pierzak Jacek 
Titul Wyniki najnowszych badań na zamku biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa w Sławkowie, województwo katowickie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Město / rok Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-11-X