Autoři Ku¶ Wiesław 
Titul Badania archeologiczne ¶redniowiecznej wieży cylindrycznej na Górze Zamkowej w Cieszynie, województwo bielskie 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Město / rok Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1