Autoři Pawłowski Stanisław, Chorąży Bożena, Chorąży Bogusław 
Titul Sprawozdanie z badań archeologicznych na zamku w Bielsku-Białej 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Město / rok Katowice - 1997
ISBN ISBN 83-85871-10-1