Autoři Tyniec Anna 
Titul Badania sondażowo-ratownicze na stanowisku 1 w Grodzisku, województwo bielskie, w 1991 roku 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 
Město / rok Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2