Autoųi Pierzak Jacek, Rozmus Dariusz 
Titul ¦redniowieczny zamek w Ryczowie, województwo katowickie, w ¶wietle badań terenowych w 1991 roku 
Informace w: Badania archeologiczne na Górnym ¦l±sku i ziemiach pogranicznych w latach 1991-1992 
Vydal  Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego ¦l±ska 
Mģsto / rok Katowice - 1994
ISBN ISBN 83-85871-01-2