Auto°i »urawski Jerzy 
Titul Techniczne i u┐ytkowe uwarunkowania konserwacji i rewaloryzacji zamku w Janowcu nad Wis│▒ 
Informace w: Ochrona Ârodowiska - ochrona zabytkˇw 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mýsto / rok Warszawa - Janowiec - 1997
ISBN ISBN 83-906629-5-7