Autoři Walerjański Dariusz 
Titul Dzieje zamku w Chudowie 
Informace w: Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom VII i VIII 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1994
ISBN ISSN 0860-0937