Auto°i Franaszek Antoni 
Titul Budowle gotyckie zamku krˇlewskiego na Wawelu na tle dziejˇw w czasach nowo┐ytnych 
Informace  
Vydal  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Mýsto / rok Krakˇw - 1989
ISBN ISSN 0519-9298