Autoři Kochanowski Marian 
Titul Krzyżacki dwór obronny w Grabinach-Zameczku w świetle badań archeologicznych 
Informace w: Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego 
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 
Město / rok Gdańsk - 1998
ISBN PL ISSN 83-85824-65-0