Autoři Andrzejewski Tomasz 
Titul Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego 
Informace w: Budownictwo obronne ¶rodkowego nadodrza, powiat nowosolski 
Vydal  Muzeum Miejskie w Nowej Soli 
Město / rok Nowa Sól - 2003
ISBN ISBN 83-907515-8-5