Autoøi Andrzejewski Tomasz 
Titul Wie¿a mieszkalna w Byczu 
Informace w: Budownictwo obronne ¶rodkowego nadodrza, powiat nowosolski 
Vydal  Muzeum Miejskie w Nowej Soli 
Mìsto / rok Nowa Sól - 2003
ISBN ISBN 83-907515-8-5