Autoųi Kuczyński Janusz 
Titul ¦redniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ęmielów, województwo tarnobrzeskie 
Informace w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 16 
Vydal  Wydawnictwo Literackie 
Mģsto / rok Kraków - 1992
ISBN ISBN 83-08-02302-9