Autoři Pyzik Zygmunt W. 
Titul Grodzisko średniowieczne w Starym Koniecpolu, województwo częstochowskie 
Informace w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 16 
Vydal  Wydawnictwo Literackie 
Město / rok Kraków - 1992
ISBN ISBN 83-08-02302-9