Autoři Sadłowska Justyna 
Titul Racot 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 5/1999 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1999
ISBN ISSN 0137-222X