Autoři Rozpendowski Andrzej 
Titul Warownia, więzienie i skarbiec 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 5/1997 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1997
ISBN ISSN 0137-222X