Autoři Dudkiewicz Grzegorz, Dudkiewicz Piotr 
Titul Zapomniane i niszczone miasto 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 10/1996 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X