Autoři Durakiewicz Krystyna 
Titul Ręka mistrza Andrzeja 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 5/1996 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X