Autoųi G³osek Marian 
Titul Dwór murowany w B±kowej Górze 
Informace Acta Archeologica Lodziensia, Nr 42 
Vydal  £ódzkie Towarzystwo Naukowe, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
Mģsto / rok £ód¼ - 1998
ISBN ISSN 0065-0986