Autoři Rozynkowski Waldemar 
Titul Z historii komturstwa nieszawskiego 
Informace w: Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom XI 
Vydal  Muzeum Okręgowe 
Město / rok Toruń - 2002
ISBN ISSN 0495-923-X