Autoøi Domaga³a Roman, Franczuk Romualda 
Titul Wyniki badañ archeologiczno-architektonicznych na zamku w Ma³ej Nieszawce 
Informace w: Rocznik Muzeum w Toruniu, Tom IX 
Vydal  Muzeum w Toruniu 
Mìsto / rok Toruñ - 1992
ISBN