Autoři Jóźwiak Sławomir 
Titul Zburzenie zamku komturskiego w Nieszawie w latach 1422-1423 
Informace w: Rocznik Toruński, Tom 30 
Vydal  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2003
ISBN ISSN 0557-2177