Autoři ¦wi±tek Henryk 
Titul Tre¶ci ideowe malowideł ¶ciennych kaplicy zamkowej w Wi¶niczu Nowym 
Informace w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XIX 
Vydal  Ossolineum 
Město / rok Wrocław - 1985
ISBN ISSN 0079-3450