Autoři Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia 
Titul Zamek Władysława Jagiełły w Dybowie w świetle badań archeologicznych w latach 1998-2001 
Informace w: Rocznik Toruński, Tom 29 
Vydal  Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2002
ISBN ISSN 0557-2177