Autoři Drozd Alicja, Janowski Andrzej 
Titul Wczesnośredniowieczna osada i późnośredniowieczne grodzisko w Pniu, gm. Dąbrowa Chełmińska 
Informace w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X