Autoři Poliński Dariusz 
Titul Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej 
Informace w: Archeologia Historica Polona, Tom 11 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2001
ISBN ISBN 83-231-1370-X