Autoři Miłobędzki Adam 
Titul Zamek w Pińczowie za Myszkowskich. U początków nowożytnej rezydencji w Polsce 
Informace w: Sarmatia Artistica 
Vydal  Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Město / rok Warszawa - 1968
ISBN