Autoři Małachowicz Edmund 
Titul Wrocławski zamek książęcy i kolegiata świętego Krzyża na Ostrowie 
Informace  
Vydal  Wydaw. Politechniki Wrocławskiej 
Město / rok Wrocław - 1993
ISBN