Autoři Czapska Anna 
Titul Architektoniczne zabytki miasta W±soszy oraz badania terenu dawnego zamku 
Informace w: Rocznik Białostocki, t.XI 
Vydal  Muzeum w Białymstoku 
Město / rok Warszawa - 1972
ISBN