Autoři Izdebska Małgorzata 
Titul Zamek na wsi 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1996 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Město / rok Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X