Autoøi B±biak Grzegorz Pawe³ 
Titul Smutny powrót 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 12/1996 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mìsto / rok Warszawa - 1996
ISBN ISSN 0137-222X