Autoři  
Titul Dybów - drugi zamek toruński 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1984 
Vydal  Ministerstwo Kultury i Sztuki. O¶rodek Dokumentacji Zabytków 
Město / rok Lublin - 1984
ISBN ISSN 0137-222