Autoři Jodłowski Antoni 
Titul Założenie pałacowe Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 
Informace  
Vydal  Muzeum Okręgowe 
Město / rok Biała Podlaska - 1992
ISBN