Autoři Kiryk Feliks 
Titul Urbanizacja Małopolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek 
Informace  
Vydal  Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
Město / rok Kielce - 1994
ISBN ISBN 83-901551-0-9