Autoři Mirowski Roman  
Titul Świętokrzyski Album 
Informace Część III 
Vydal  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
Město / rok Kielce - 2001
ISBN ISBN 83-911193-9-4