Autoři Mirowski Roman 
Titul Świętokrzyski Album 
Informace Część II 
Vydal  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
Město / rok Kielce - 2000
ISBN ISBN 83-911193-5-1