Autoři Kutyłowska Irena 
Titul Szczebrzeski gród i okręg grodowy w ziemi chełmskiej 
Informace w: Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego 
Vydal  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Město / rok Kraków - 1999
ISBN ISBN 83-7052-724-8