Autoři Walczak Marek 
Titul Uwagi o działalności fundacyjnej Dymitra z Goraja 
Informace w: Sztuka dawnej ziemi chełmskiej i województwa bełskiego 
Vydal  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Město / rok Kraków - 1999
ISBN ISBN 83-7052-724-8