Autoĝi Ekiert Ludwik 
Titul Nidzica - przewodnik historyczny 
Informace  
Vydal  Ludwik Ekiert 
Mìsto / rok Dzia³dowo - 2004
ISBN