Autoři Darmochwał Tomasz, Rumiński Marek Jacek, ¦leszyński Marek 
Titul Warmia Mazury 
Informace przewodnik 
Vydal  Agencja TD 
Město / rok Białystok - 1994
ISBN ISBN 83-902165-0-7