Autoři Piekalski Jerzy 
Titul Problem wież mieszkalnych w ¶redniowiecznych miastach Europy Centralnej 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8